top of page
Algemene Voorwaarden
 

Klik gewoon op 'accepteren', zoals je altijd doet.

- kinderen t/m 14 jaar gratis toegang onder begeleiding van een volwassene.

- geen huisdieren toegestaan.

- neem geen eigen drinken mee.

- Festivaltickets kunnen niet worden gerestitueerd of geruild voor een ander evenement.

- Het verlies of de diefstal van het festivalticket is de aansprakelijkheid van de koper en is niet vatbaar voor vervanging of terugbetaling. 

Zorg ervoor dat je je polsbandje niet kwijtraakt. Als het te strak zit of iets dergelijks, trek het dan niet gewoon uit en probeer een nieuwe te kopen. Ga naar een van onze collega's en vraag hem het uit te doen, zodat we je een nieuwe kunnen geven. Tijdens de nacht kunt u terecht bij de verantwoordelijken van de camping om u te helpen,

- Het is verboden professionele foto-, film- of opnameapparatuur, alcoholische dranken, glas, plastic flessen, blikjes, vuurwerk, wapens of scherpe voorwerpen mee te nemen op het festivalterrein. Ook mag u om veiligheidsredenen geen zitgelegenheid, klapstoelen of dergelijke meenemen. Als u dat doet, kunnen ze door de beveiliging in beslag worden genomen. Het is ten strengste verboden om vuur te maken.

- Het betreden van het festivalterrein impliceert dat je akkoord gaat met alle preventieve en toezichthoudende maatregelen van de organisator of het veiligheidsteam, inclusief mogelijke fouillering en fouillering van tassen. Het niet naleven van deze maatregelen zal leiden tot weigering of intrekking van het toegangsrecht. 

- Koop je festivalticket niet op straat; de kans bestaat dat het een vervalsing is. Koop je festivaltickets alleen via deze site.

- De artiesten en organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal of enig ongeval dat zich zou kunnen voordoen. 

- De officiële verkoop van t-shirts en souvenirs vindt uitsluitend plaats op het festivalterrein. 

- Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toestemming van de organisator. Bovendien is het uitvoeren van commerciële of promotionele activiteiten op het festivalterrein zonder voorafgaande toestemming van de organisator ten strengste verboden. 

- Festivaltickets mogen niet worden doorverkocht. Doorverkochte festivaltickets geven geen recht op toegang. Ja, we hebben mooie manieren om dit te vertellen.

- De organisator en/of officiële ticketverkoper behoudt zich tevens het recht voor om festivaltickets te annuleren zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod toch festivaltickets te koop worden aangeboden. De kosten die voortvloeien uit de annulering zijn voor rekening van de koper. 

- Wijzigingen in het programma zijn geen reden voor gehele of gedeeltelijke restitutie van het festivalticket. De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid in het geval van evenementen buiten zijn macht. 

- Iedereen die het festivalticket kopieert, wordt strafrechtelijk vervolgd. 

- Tijdens het festival vinden er tv-opnames plaats. De kans bestaat dat je wordt gefilmd. 

- De organisator en/of officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalbezoeker te verifiëren.

Organisatie : Vrij Van Zegel vzw, Singel 29, 2275 GIERLE
Ondernemingsnummer: 0769391924
bottom of page